Vägtrafik, pågående händelse

Väg 855 Störreberg till Infart Bro k:a båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Vägen avstängd under tiden arbetet pågår. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via väg 162, 855, 821, 852.

Giltig från 2022-08-22 kl. 09:58
Beräknas pågå till 2022-10-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 12:51
Källa:Trafik Göteborg