Vägtrafik, pågående händelse

Väg 613 Brotorpet till Harplinge ridhus båda riktningarna

Vägarbete · Schaktarbeten längs väg 613.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-01-17 kl. 07:30
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-29 kl. 08:42
Källa:Trafik Göteborg