Vägtrafik, pågående händelse

Tunhemsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Tunhemsvägen, södra sidan av sträckan mellan Kungsportsrondellen och E45 pågår byggnation av ny cykel- och gångbana.

Befintlig cykel- och gångbana är därav avstängd.

Vissa partier där det är trångt, kommer trafiken regleras med trafikljus.

Boende är informerade längs sträckan.

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-17 kl. 08:03
Källa:Trollhättans stad