Vägtrafik, pågående händelse

Väg 768 Björkäng till Utteros båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Renovering av bro för att bygga gång- och cykelväg.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-08-16 kl. 10:40
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-27 kl. 07:21
Källa:Trafik Göteborg