Vägtrafik, pågående händelse

Väg 174 från Bärfendal till Brygge båda riktningarna

Vägarbete · Förstärkningsarbete. Vägen helt avstängd för genomfart 15/8 - 28/10. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via väg 900, 171, 866 Trafik från E6:an hänvisas till väg 171.

Giltig från 2022-08-16 kl. 09:48
Beräknas pågå till 2022-10-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-29 kl. 12:34
Källa:Trafik Göteborg