Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1907 Vårgårda C till Olstorp

Vägarbete · Arbete med gång- och cykelbana

Giltig från 2022-08-09 kl. 12:04
Beräknas pågå till 2022-10-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-20 kl. 08:06
Källa:Trafik Göteborg