Vägtrafik, pågående händelse

Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna

Vägarbete · Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-08 kl. 13:00
Beräknas pågå till 2022-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-20 kl. 08:04
Källa:Trafik Göteborg