Vägtrafik, pågående händelse

Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-06 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-24 kl. 07:57
Källa:Trafik Göteborg