Vägtrafik, pågående händelse

E 6 på Kungälvsleden vid Backadalsmotet (78), i riktning mot Stenungsund.

Vägarbete · Fasta arb.platser
Ombyggnation bussläge Backadalsmotet Läge B

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-07 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2022-08-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-05 kl. 07:42
Källa:Trafik Göteborg