Vägtrafik, pågående händelse

Strömslundsgatan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana utmed Strömslundsgatan- delen mellan Landbergsliden och Torsredsvägen. Västra sidan.

Förbud mot trafik för genomfart, och boende kommer ges tillgänglighet.

Gående kan nyttja trapporna och stigen vid Torsbergsgatan mot Landbergsliden.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-04 kl. 11:44
Källa:Trollhättans stad