Vägtrafik, pågående händelse

Magnus Åbergsgatan/ Tingvallavägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Begränsad körbanebredd i samband med plattsättning, kantstensarbete och asfaltering i och omkring korsningen ca 60 meter åt vardera håll.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-04 kl. 09:00
Källa:Trollhättans stad