Vägtrafik, kommande händelse

Bergkullevägen invid "bussslingan" i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Kantstensarbete, plattsättning på befintlig busshållplats.
Infart till bostadsområdet sker via "buss- slinga"

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-09-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-04 kl. 07:44
Källa:Trollhättans stad