Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1610 Viskafors till Osdal båda riktningarna

Vägarbete · Totalavstängning av plankorsning Rydboholm på intilliggande enskild väg.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Via väg 1610/Ryavägen.

Giltig från 2022-05-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-04 kl. 13:47
Källa:Trafik Göteborg