Gång- och cykeltrafik

Gamlestadsvägen 18, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-07-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-09-02 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-08-08 kl. 11:11
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret