Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2025 från Utby till Torsered båda riktningarna

Vägarbete · Belysningsarbete, 1 körfält avstängt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-07-06 kl. 07:53
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-27 kl. 04:55
Källa:Trafik Göteborg