Vägtrafik, pågående händelse

E45 från Trafikplats S Lilla Edetmotet (95) till Cirkulationsplats Glässnäs i riktning mot Göteborg

Vägarbete · Ny cirkulationsplats på E45 ska byggas, detta kommer att beröra både E45 och anslutande vägar vid timmervägen

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-08-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-21 kl. 10:33
Källa:Trafik Göteborg