Vägtrafik, kommande händelse

Centrala Trollhättan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Evenemang · Med anledning av att KLASSJOGGEN, löpartävlingen för elever i Trollhättans grundskolor, genomförs denna dag är framkomligheten i centrala Trollhättan begränsad. Det är inte tillåtet att svänga höger från Storgatan ut mot Klaffbron. Vidare är fordonstrafik liksom parkering förbjuden utmed Olof Palmes gata. Parkering utmed Strandgatan mellan Garvaregatan och Staveredsgatan är förbjuden. Vi vädjar till samtliga trafikanter att VISA STOR HÄNSYN och följa såväl de tillfälliga regleringarna gällande parkeringsförbud som förbjuden fordonstrafik. Det är även MYCKET VIKTIGT att följa de på olika platser utplacerade flaggvakternas direktiv. Tänk på att det handlar om BARN som springer ett motionslopp på centralt belägna gator i Trollhättan!

Giltig från 2022-09-07 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-09-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-04 kl. 12:03
Källa:Trollhättans stad