Vägtrafik, pågående händelse

Väg 554 Ingelse till Varpholmen båda riktningarna

Vägarbete · Tryckning/borrning, rasering av luftledning samt stolplinje, uppsättning av kabelskåp

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-07-04 kl. 07:06
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-27 kl. 05:06
Källa:Trafik Göteborg