Vägtrafik, pågående händelse

Väg 661 Slöinge C till Slöinge, Järnvägsg. båda riktningarna

Vägarbete · Sanering av förorenad mark.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-01-31 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-27 kl. 08:20
Källa:Trafik Göteborg