Vägtrafik, pågående händelse

Väg 687 från Sofieslätt till Rydöbruk båda riktningarna

Vägarbete · Igenfyllnad av gammal intagskanal..

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-06-27 kl. 09:08
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-08 kl. 08:39
Källa:Trafik Göteborg