Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Andra etapp av schaktningsarbeten

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2022-06-28 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2022-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-08 kl. 16:08
Källa:Trafik Göteborg