Vägtrafik, pågående händelse

Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna

Vägarbete · Brobyggnation. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 30km/h
Omledning: Trafiken leds via V158.

Giltig från 2022-06-22 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-23 kl. 22:04
Källa:Trafik Göteborg