Vägtrafik, pågående händelse

Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna

Vägarbete · Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 30km/h
Omledning: via väg 158.

Giltig från 2022-06-22 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-18 kl. 06:33
Källa:Trafik Göteborg