Vägtrafik, pågående händelse

Väg 202 från Överby till Brosundet båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Kabelschakt vid sidan av vägen. Skyddsfordon på plats

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-06-20 kl. 07:45
Beräknas pågå till 2022-07-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-20 kl. 07:43
Källa:Trafik Göteborg