Vägtrafik, kommande händelse

E6.20 vid Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda

Vägarbete · Gnistängstunneln, södergående tunnelrör mot Frölunda avstängt. Trafiken överleds.
Mötande trafik i norrgående rör, ett körfält öppet i vardera riktning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-07-05 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2022-07-06 kl. 05:30

Uppdaterad:2022-06-30 kl. 14:56
Källa:Trafik Göteborg