Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1610 Viskafors till Osdal båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation bussläge

Giltig från 2022-06-14 kl. 08:30
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-16 kl. 08:43
Källa:Trafik Göteborg