Vägtrafik, pågående händelse

Väg 27/Väg 40 mellan E6/E20 (Kungsbackaleden) och Väg 40 (Öst-Västleden) i Göteborg/Härryda kommun

Vägarbete · Broarbete vid Kallebäcksmotet. Arbetet utförs nattetid mellan 00.00-05.00

Giltig från 2020-06-02 kl. 13:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-20 kl. 23:50
Källa:Trafik Göteborg