Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Lexby Östergård till Björlandavägen i riktning mot Rödalidsvägen

Vägarbete · Ombyggnation av Björlandavägen.Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-06-09 kl. 17:01
Beräknas pågå till 2022-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-09 kl. 17:19
Källa:Trafik Göteborg