Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Björlandavägen till Lexby Östergård båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av Björlandavägen. Trafikljus mellan klockan 15.00-18.00.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-06-09 kl. 17:01
Beräknas pågå till 2024-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-02-16 kl. 10:06
Källa:Trafik Göteborg