Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Björlandavägen till Lexby Östergård båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-06-09 kl. 17:01
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-10 kl. 07:41
Källa:Trafik Göteborg