Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Fröslida till Gamla Nissastigen båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2022-06-07 kl. 08:31
Beräknas pågå till 2022-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 10:30
Källa:Trafik Göteborg