Vägtrafik, pågående händelse

Väg 826 från Vinterhylte till Ljungåsen båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med transformatorstation

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-06-03 kl. 14:30
Beräknas pågå till 2022-09-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-24 kl. 20:38
Källa:Trafik Göteborg