Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2504 från Gunnarsgården till Fåglums kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av nya E20.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 50km/h
Omledning: via väg 2503 och väg 186.

Giltig från 2022-06-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 23:00

Uppdaterad:Idag kl. 10:08
Källa:Trafik Göteborg