Vägtrafik, pågående händelse

Väg 816 Ragnarp till Skällinge båda riktningarna

Vägarbete · Vatten- och avloppsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-06-01 kl. 10:36
Beräknas pågå till 2022-08-26 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:03
Källa:Trafik Göteborg