Vägtrafik, pågående händelse

Väg 679 från Råssbyn till Hova båda riktningarna

Vägarbete · Lednings och telearbete i höjd med Buslätt. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-06-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-29 kl. 09:19
Källa:Trafik Göteborg