Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1890 från Cirkulationsplats Brogården till Holma båda riktningarna

Vägarbete · Drift/underhållsarbete i höjd med Torp.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:33
Beräknas pågå till 2022-09-25 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-20 kl. 11:41
Källa:Trafik Göteborg