Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Via vägar: 1626, 156, 527 och 40.

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-16 kl. 08:48
Källa:Trafik Göteborg