Vägtrafik, pågående händelse

Väg 165 från Cirkulationsplats Dingle C till Kung Rane båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av norra infarten till Dingle

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-24 kl. 13:48
Beräknas pågå till 2022-07-14 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 10:02
Källa:Trafik Göteborg