Vägtrafik, pågående händelse

Bifrostgatan vid Häradsgatan, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Giltig från 2022-05-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-07-29 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-05-23 kl. 17:08
Källa:Mölndals stad