Vägtrafik, kommande händelse

Forsebron i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan.
Tillfällig gång- och cykelbro finns.
Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-08-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-08-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-23 kl. 17:03
Källa:Mölndals stad