Vägtrafik, pågående händelse

Väg 787 Bräckorna till Saltkällanmotet båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Tryckning under väg samt grävning nära vägområden

Giltig från 2022-05-23 kl. 17:01
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-16 kl. 12:21
Källa:Trafik Göteborg