Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Kinnekulle båda riktningarna

Vägarbete · Öppnar upp E20 för att kunna riva gamla 2755.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-05-19 kl. 08:55
Beräknas pågå till 2022-07-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-16 kl. 08:45
Källa:Trafik Göteborg