Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1052 N Buar till Flåghult A båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-17 kl. 08:44
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-30 kl. 07:18
Källa:Trafik Göteborg