Vägtrafik, pågående händelse

Väg 730 från Kolleröd till Björholmen båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten och avlopp.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-17 kl. 08:04
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:57
Källa:Trafik Göteborg