Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2743 från Ledsjö till Mellomgården båda riktningarna

Vägarbete · Breddning och ombyggnation av väg 2743

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-03-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-21 kl. 13:05
Källa:Trafik Göteborg