Vägtrafik, pågående händelse

Väg 768 Munkagård till Ås båda riktningarna

Vägarbete · Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 60km/h
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-08-08 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-26 kl. 15:50
Källa:Trafik Göteborg