Vägtrafik, pågående händelse

Väg 768 Munkagård till Ås båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelväg. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-08-08 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-09 kl. 07:58
Källa:Trafik Göteborg