Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1052 N Buar till Björneröd båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete mellan Buar-Krokstrand.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-17 kl. 08:42
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:53
Källa:Trafik Göteborg