Vägtrafik, pågående händelse

Nohabgatan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten och avloppsarbete
Sluttid är ändrad till slutet av augusti.

Nohabgatan avstängd, mellan punkterna 65-150 meter söder om Erik Carlssons rondell.

Alternativ väg till Innovatum, välj Åkerssjövägen eller Göteborgsvägen.

Gång och cykelbanan påverkas inte.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-05-16 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-08 kl. 10:08
Källa:Trollhättans stad