Vägtrafik, pågående händelse

Tunhemsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Tunhemsvägen, södra sidan av sträckan mellan Kungsportsrondellen och E45 pågår byggnation av ny cykel- och gångbana.

Befintlig cykel- och gångbana är därav avstängd.

Arbetet bedrivs kvarter för kvarter med start mellan Kyrkogårdsvägen och Idrottsvägen.

Vissa partier där det är trångt, kommer trafiken regleras med trafikljus.

Boende har informeras längs sträckan.

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-07-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-17 kl. 14:06
Källa:Trollhättans stad