Vägtrafik, pågående händelse

Väg 815 Skällinge till Nösslinge båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten och avlopp. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-05-02 kl. 07:26
Beräknas pågå till 2022-08-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-24 kl. 09:57
Källa:Trafik Göteborg