Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1702 Draered till Dalsjöfors båda riktningarna

Vägarbete · Lednings- och telearbete i Dalsjöfors. Trafiken regleras med trafiksignal.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-05-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-07-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-13 kl. 11:36
Källa:Trafik Göteborg