Vägtrafik, pågående händelse

Väg 803 Gravrösen till Kolvik båda riktningarna

Vägarbete · Dikningsarbete, begränsad framkomlighet 07:00-16:00 vardagar. Väntetid kan förekomma.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-04-28 kl. 16:50
Beräknas pågå till 2022-07-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-09 kl. 08:19
Källa:Trafik Göteborg